Informacja

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2017 zostało z finansowane przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób :

-   środki finansowe WFOŚiGW               - 4 133.85 zł.

-   środki finansowe NFOŚiGW                - 5 905.50 zł.

-   środki finansowe Gminy                      -1 771.65 zł.
Całkowity  koszt zrealizowanego zadania wyniósł
11811.00 zł.-

 

 

Granty dla organizacji społecznych - spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Siedlisko” zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów folklorystycznych, OSP oraz osoby fizyczne na spotkania informacyjne dot. naboru na granty w ramach realizacji projektów grantowych; poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, podczas których zostaną omówione m.in. zasady i kryteria przyznawania dofinansowania.

04.10.2017 r. (środa) godz.17:00- MAJDAN KRÓLEWSKI- Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Rzeszowska 8.

06.10.2017 r.(piątek) godz.17:00- DZIKOWIEC- Sala Widowiskowa przy Stadionie Sportowym,
ul. Dworska

10.10.2017 r.(wtorek) godz.17 :00- KOLBUSZOWA, budynek Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej (Stadion).
ul. Wolska 3.

11.10.2017 r.(środa) godz. 17:00- RANIŻÓW -sala „dawnego kina”, Urząd Gminy,
ul. Rynek 6

 

O powierzenie grantu może ubiegać się wnioskodawca nie prowadzący działalności gospodarczej:

1. osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSR (Gmina Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów),

2. osoba prawna z wyłączeniem województwa jeżeli jej siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR,

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

 

Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony intermetowej Gminy Dzikowiec.

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie oraz hosting gminnej strony internetowej Gminy Dzikowiec.

Termin składania ofert do 06.10.2017 r.

Więcej szczegółów dotyczących zapytania ofertowego w załączniku.

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf
 

W załącznikach znajdują się piliki dotyczące informacji z otwarcia ofert oraz zawiadomienie

o wyborze najkorszystniejszej oferty dotyczące zamówień na usługi społeczne:

poradnictwo prawne oraz poradnictwo psychologiczne.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie ARiMR w sprawie naboru wniosków, więcej szczegółów w załącznikach.